DIN OBEROENDE RÅDGIVARE INOM SOURCING

Våra kompetenser

 • Med mer än 15 års specialisering och mer än 250 avslutade projekt inom benchmarking, sourcing och transformation är Navisco en ledande och oberoende sourcing konsult inom Tyskland, Österrike och Schweiz, med en växande närvaro i de nordiska länderna.
 • Navisco stöttar ledande internationella företag med att optimera och marknadsanpassa deras IT infrastruktur-, applikations- och back offices tjänster.
 • Navisco Sourcing Engagements omfattar uppbyggnad och benchmarking av Shared Service Centers, omvandling av inre serviceenheter, optimering och transformation av outsourcingavtal och utöver detta stöd med service integration och leverantörstyrning.
 • Navisco är oberoende från alla outsourcing leverantörer viket garanterar att vi inte hamnar i intressekonflikter mellan våra kunder och leverantörer, Navisco AG investerar ungefär 10% av varje års omsättning i best-practice referensmodeller, medarbetarnas utveckling och forskningsprojekter.

Vi erbjudar omfattande konsulttjänster för alla skeden inom sourcingprocessen:

 1. 1
  Assessment & Benchmarking

  “Vi har data för att faktabaserat bestämma om din nuvarande IT organisation eller ”shared servce” enhet är enhetliga med med marknaden i stort och vi identifierar utifrån det optimeringsåtgärder

 2. 2
  IT Sourcing Strategi

  „Som sourcing specialister omsätter vi ständigt olika sourcinglösningar med kunder från alla branscher och vet vilken lösning som passar bäst för dig, hur den ska genomföras och vilka leverantörer som passar just dig bäst”

 3. 3
  IT Infrastruktur & Cloud

  „Vi identifierar och konsoliderar commodity services av företagsspecifika tjänster och når betydande kostnadsbesparingar och serviceförbättringar med hjälp av vår referensmodell NORM“

 4. 4
  Application Management

  “Vi kommer att hjälpa dig att modernisera din applikationsportfölj och få mer professionalism i din applikationsutveckling och –drift, för att stödja ditt företag mer flexibelt och att uppnå kostnadsfördelar genom globala leveransmodeller”

  .

 5. 5
  Shared Service Center

  “Vi transformerar dina heterogena tjänster i shared service strukturer eller benchmarkar befintliga serviccenters, för att genomföra optimeringsåtgärder när det gäller processer, organisation, investeringar och sourcing”

 6. 6
  Service Integration & Transformation

  “Vi stödjer din förändringsprojekt med lösningar och expertis för att integrera dina anställda och affärsprocesser sömlöst med dina interna kunder, tjänsteleverantörer och sourcing lösningar”

Senaste nytt

VÅRA VÄRDERINGAR

SMART till framgång

Beprövade IT Sourcing & Transformation lösningar med ett flexibel och resultatorienterat team.