Våra värden

Våra projektteam består endast av sourcingexperter, som använder de beprövade verktyg och produkter av vår Navisco outsourcing referensmodell NORM i alla våra projekt. NORM uppdateras kontinuerligt baserat på våra senaste projekterfarenheter och den senaste marknadsutvecklingen och serviceutvecklingen. Vi är övertygade om att vår självständighet från leverantörer och teknik, vår tydliga specialisering och vår referensmodell sätter oss i en unik position för att uppnå betydande fördelar angående kvalitet, kostnader och riskminimering för våra kunder.

Följande principer vägleda oss:

  • Vi är helt oberoende av leverantörer, teknik och lösningar, och ger en helhetsråd med hänsyn till alla andra berörda parter; inklusive de berörda personerna, arbetstagarrepresentanter, ledning, aktieägare och tjänsteleverantörer; för att skapa en långsiktig win-win lösning.
  • Vi kan outsourcingmarknaden sedan15 år, både från kund och leverantörsperspektiv, och har djup kunskap om relevanta leverantörer, deras affärsmodeller och priser på tjänsterna.
  • Vi erbjuder expertis inom alla faser av ett sourcingprojekt, från strategi genom omvandling och operativa förvaltningen av de dagliga processerna.
  • Vi leder och genomför projekt inom alla brancher, vårt fokus liggerpå företag med internationell verksamhet.
  • Vi satsar på beprövade förfaranden, frameworks och verktyg som vi fortsätter att utvecklas till vår Best Practice NORM.
  • Vi är den långsiktiga partnern till våra kunder och värderas utifrån den ekonomiska och kvalitativa framgången av våra lösningar.

Management-Team

Markus Adamer
Managing Partner
Markus Adamer, partner och delägare i Navisco AG, är i styrelsenstyrelseledamot i Navisco AG Hamburg och koncernchef i schweiziska Navisco AG, med huvudkontor i Zug. I denna roll är han verkställande direktör av för det schweiziska dotterbolaget.
Dr. Michael Heym
Grundare & Managing Partner
Michael Heym, grundare och styrelseledamot för Navisco AG, kan se tillbaka på mer än tjugo års IT-erfarenhet i olika nationella och internationella befattningar med fokus på applikationsförvaltning, sourcing och benchmarking.
Achim Warnke
Partner
Achim Warnke, partner och delägare i Navisco AG, ansvarar för utvecklingen av kundbasen och för att stödjaer managementnivåer hos våra kunder i utvecklingen och genomförandet av sourcinginitiativ.

Board-Members

Dr. Hans-Joachim Diedenhofen
Vice styrelseordförande
Som grundare och nuvarande partner för Executive Insight, Zug, är Dr. Didenhofen en erfaren konsult inom utveckling och förvaltning av konsultföretag. Hans erfarenhet är baserad bland annat på en framgångsrik utveckling och försäljning av Bossard Consulting i Tyskland och på hans erfarenhet som verkställande direktör av Deloitte Consulting i Schweiz.
Prof. Dr. Konrad Hilbers
Styrelseordförande
Som "aktiv ordförande" vid the advisory board av teleshopkanalen HSE24, Home Shopping Europe, och rådgivare till Ardian Equity Partner, känd som VD för Napster Inc. och COO och CFO i AOL Europe, är Dr. Hilbers mycket av att leda och genomföra utvecklingen innovativa affärsmodeller.
Dr. Thorsten Truijens
Styrelseledamot
Som grundare och VD för Controlling Partner St.Gallen AG råder Dr. Truijens många stora internationella företag inom områdederna finansiell ledning och controlling. Han har en yrkesbakgrund som controller inom fordonsindustrin. Dessutom undervisar han vid University of St Gallen i Schweiz, WHU - Otto Beisheim School of Management i Tyskland och Melbourne Business School i Australien, liksom andra ledande universitet.
Milstolpar

Naviscos historia

2016

Patrick Otterström går in som Managing Partner för Navisco i Norden

2012

Genomförandet av de största M & A / outsourcing projektet nånsin genomfört i Tyskland, i Lufthansa AG med cirka 500 miljoner € besparingar för Lufthansa Group

2010

Lansering och första kundkontrakter med outsourcing Navisco referensmodellen NORM

2009

Samgående med ConSources Schweiz, till följd av vilket ConSources ägare Markus Adamer blev VD för Navisco AG i Schweiz

2008

Internationellt outsourcingprojekt med Linde AG i Tyskland och Storbritannien, bland annat integrering av två IT-avdelningar efter sammanslagningen

2006

Första stora outsourcingprojekt i ett DAX noterat bolag, KarstadtQuelle AG, där en sammanlagd kontraktsvolym om över 2 miljarder € har outsourcats

2003

Första stora internationella AMS Outsourcing till Indien för Panalpina med framgångsrik världsomspännande omvandling och standardisering av Forward Applikationen

2000

Grundad som den första tyska oberoende specialistkonsulten inom rådgivning relaterat till sourcing