UA-64507002-1

Legal information

Navisco AG – Sourcing Professionals

Heilwigstrasse 33
D – 20249 Hamburg

Telefon: +49 (040) 25 31 32-80
E-Mail: info@navisco.com

Styrelseordförande:

Dr. Konrad Hilbers

Ledning:

Markus Adamer
Dr. Michael Heym
Achim Warnke

Juridisk form:

Aktiebolag

Registrerad domstol:

Amtsgericht Hamburg

Registernummer:

HRB 77012

Value Added Tax No. (USt-Id.):

DE212435188

Trots kontroll av innehåll tar Navisco inget ansvar för innehållet i externa länkar. Respektive sida är ensamt ansvarig för innehållet i länkade sidor.

Legal Disclaimer

Copyright 2015 Navisco AG. All rights reserved.

Online innehåll

Författaren tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet av informationen på denna sida. Skadeståndsanspråk mot författaren som rör materiella eller immateriella karaktär som orsakas av användning eller inte användning av information på denna sida, eller användning av felaktiga eller ofullständiga uppgifter är uteslutna, såvida man inte kan bevisa avsiktligtlighet eller grovt vårdslösta handlingar.

Referenser och länkar

Med direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (“hyperlänkar”) som ligger utanför författarens ansvar, skulle ansvar endast i kraft träda i fall författaren av innehållet har kunskap och det skulle vara tekniskt möjligt och rimligt för honom att förhindra användning av olagligt innehåll.

Inget ansvar tas för innehåll på externt länkade sidor. Därför avsäger sig författaren allt ansvar för innehåll i alla externt länkade sidor.. Detta uttalande gäller för alla Internetlänkar och hänvisningar på denna website, samt för andras poster i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. För olagliga, felaktiga eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår vid användning eller bruk av sådan information, ligger ansvaret uteslutande med leverantören av den sida som referas och inte den som har länkat till dessa sidor.

Alla erbjudanden är icke-bindande. Författaren förbehåller sig rätten att ändra delar av sidor eller hela erbjudandet utan förvarning, lägga till, ta bort eller upphöra publicering tillfälligt eller permanent.

Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten till grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter, att använda sina egna grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter eller att använda licensfria grafik, ljudfiler, videosekvenser och texter.

För alla nämnda och eventuellt av tredjepart skyddade varumärken gäller oinskränkt bestämmelserna att gällande varumärkesrätt och äganderätt ägs av upphovsrättsinnehavaren. Blotta omnämnandet drar inte slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredjes rättigheter.

Allt material skapat av författaren omfattas av upphovsrätt. All reproduktion eller användning av grafik, ljud dokument, videoklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt tillstånd från upphovsmannen.

 

Copyright

Där det finns möjlighet att ange personliga eller affärsdata (e-postadresser, namn, adresser) på denna website, lämnas dessa uppgifter av användaren till Navisco frivilligt. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds – om det är tekniskt möjligt och rimligt – erbjuds också utan att lämna sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonyma uppgifter eller en pseudonym. Användningen av här publicerade avtryck eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser för att skicka oönskad information är förbjudet. Rättsliga åtgärder mot avsändare av skräppost i strid med detta förbud är uttryckligen förbehållna.

Rättslig giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av Internetsidan. Om avsnitt eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt motsvarar gällande rätt, förblir återstående delarna av dokumentet opåverkade i deras innehåll och giltighet.

Picture Credits

Stock Photo: 137628443
Copyright: My Life Graphic

Stock Photo: 215020450
Copyright: lassedesignen

Stock Photo: 274995848
Copyright: PathDoc

Stock Photo: 192791426
Copyright: Lightspring

Stock Photo: 252215215
Copyright: Lightspring

Stock Photo: 183277100
Copyright: alphaspirit

Stock Photo: 261139847
Copyright: everything possible

Stock Photo: 175806998
Copyright: My Life Graphic

Stock Photo: 81491548
Copyright: oleandra

Stock Photo: 142077985
Copyright: Black Jack

Stock Photo: 157827584
Copyright: Olivier Le Moal

Stock Photo: 124029454
Copyright: Brian A Jackson

Stock Photo: 181987997
Copyright: alphaspirit

Stock Photo: 215020450
Copyright: lassedesignen

Stock Photo: 251571982
Copyright: vita khorzhevska

Stock Photo: 171400712
Copyright: alphaspirit