Dr. Michael Heym

Erfarenhet:

 • Mer än 20 års erfarenhet i olika nationella och internationella befattningar med IT-sourcing fokus
 • Djupgående applikationsutveckling- och mjukvaruutvecklingsexpertis
 • Försäljning samt optimering av leverans inom IT outsourcing, och transformation av captive IT-leverantörer i syfte att nå konkurrensmässiga marknadsnivåer
 • Mer än 50 omfattande outsourcing förhandlingar med internationella kunder och leverantörer
 • Management av outsourcingrelationer och benchmarking av IT-tjänster
 • Goda kunskaper inom brancherna tillverkning, finansiella tjänster, media, detaljhandel, distribution och transport och hälsa.
 • Erfarenheter från USA, Tyskland och Schweiz

Yrkeskarriär:

 • Ansvarig för IT-strategi och Business Process Reengineering vid ett internationellt IT-konsultföretag
 • IT-outsourcing försäljning och leveransansvar i Europa vid en internationell IT-service provider
 • Ansvarig för den europeiska outsourcing marknaden hos en internationell service provider
 • Management Director på en företagsägd internationellt IT-konsultföretag
 • Deltagande i olika forskningsprojekt med temat outsourcing i samarbete med ledande internationella universiteter, bokförfattare och författare av flera artiklar om outsourcingfrågor

Utbildning:

 • Doktor i företagsekonomi vid universitetet i St. Gallen
 • Masterexamen i datavetenskap
 • Strategic Management på IESSE & Stanford University
 • Lärare i Masterkurs ”IT Business Process Sourcing” vid Hamburg Universitet